Przeczytać rzeźbę

Antologia piśmiennictwa

o rzeźbie z lat 1957-1981

Projekt ma na celu krytyczne opracowanie antologii tekstów dotyczących rzeźby polskiej po okresie socrealizmu do początku stanu wojennego. Antologia ma za zadanie uchwycenie odmienności i specyfiki rzeźby polskiej. Celem projektu jest zebranie i krytyczne opracowanie zbioru reprezentatywnych wypowiedzi z zakresu historii sztuki i krytyki artystycznej. Chcemy w ten sposób odtworzyć proces kształtowania się języka definiowania i oceny rzeźby, ukazując jego relację do współczesnego miejsca rzeźby w twórczości, krytyce artystycznej, wystawiennictwie i rynku sztuki. Będzie to zatem spojrzenie nie tylko na historię rzeźby, ale także na jej wpływ na współczesność.

ANTOLOGIA TEKSTÓW

Autorzy 

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Bartłomiej Gutowski

Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

 

 

Projekt dofinansowany ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Sztuki Wizualne

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Rozwoju we współpracy
z Instytutem Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie